استقرار

استقرار ماژول برنامه ریزی تولید رایورز در شرکت لابراتوارهای سینادارو

استقرار

استقرار نرم افزار یکپارچه راهکاران در شرکت داروسازی خوارزمی

پروژه

راه اندازی نرم افزار آزمایشگاهی Lims  در شرکت لابراتوارهای سینادارو

استقرار

استقرار نرم افزار یکپارچه راهکاران در شرکت تلاونگ

پروژه

مقایسه تمامی ابعاد سیستم های یکپارچه بازار ، جهت استفاده شرکت های داروسازی

استقرار

استقرار نرم افزار یکپارچه فارماسیس در شرکت داروسازی کوثر

استقرار

استقرار نرم افزار یکپارچه راهکاران در شرکت داروسازی کوثر

اتاق سرور

راه اندازی اتاق سرور ، سرور و استوریج در شرکت داروسازی کوثر

اتاق سرور

راه اندازی سرور و استوریج در شرکت لابراتورارهای سینا دارو

اتاق سرور

راه اندازی سرور در انستیتو ایزاایران نمایندگی شرق

keyboard_arrow_up